Nobama Care deelt voortaan één behandeldienst met drie andere kleinschalige woonzorginstellingen

Michael Hamers van Zorg Groep Beek, Ron Murrer van Delphinium Zorg, (Christophe van Dijken), Armand Villevoye van Stichting De Keerderberg, (Lianne van Goch) Ron Walthouwer van Nobama Care ondertekenden op 16 september een samenwerkingsovereenkomst met o.a. Christophe van Dijken van Ouderengeneeskundepraktijk Parkstad B.V. De samenwerking kwam tot stand onder begeleiding van Lianne van Goch van Met zorg voor zorg, en komt voort uit het project transitiemiddelen van Zorgkantoor CZ.

Geen behandelindicatie, toch de specialistische zorg van een specialist ouderengeneeskunde

Sinds kort kunnen we bewoners zonder behandelindicatie toch een behandeling door een specialist ouderengeneeskunde aanbieden. Deze dure zorg wordt betaalbaar dankzij onze samenwerking met drie andere kleinschalige zorginstellingen.

Bij Nobama Care verzorgen we bewoners die geen indicatie hebben voor behandeling. Onze bewoners – en onze thuiszorgcliënten – worden behandeld door hun eigen huisarts. We zien echter dat de zorgvraag steeds complexer wordt. Vandaar dat de behoefte aan een eigen specialist ouderengeneeskunde stijgt. Voor kleinschalige zorginstellingen is zo’n specialist die 24/7 inzetbaar is echter onbetaalbaar. Maar daar hebben we nu iets op gevonden: sinds 16 september delen we één behandeldienst met Delphinium Zorg, Zorg Groep Beek en De Keerderberg. Deze dienst levert ons 24/7 op afroep een specialist ouderenzorg, een verpleegkundig specialist (op termijn) en paramedici die gespecialiseerd zijn in de behandeling van ouderen. Zo kunnen we onze zorgkwaliteit verbeteren, zonder dat de kosten enorm stijgen.
Ook hebben we één gezamenlijke verpleegkundige bereikbaarheidsdienst/achterwacht georganiseerd welke middels een digitale triagelink al dan niet opschaalt naar de SO in de avond-nacht of weekend. Door het gezamenlijk te organiseren worden verpleegkundigen minder belast en worden zij vooral overdag ingezet, wat tevens bijdraagt aan de kwaliteit van zorg.

24/7 oproepbaar

Samen met deze drie andere zorginstellingen hebben we één contract afgesloten met Ouderengeneeskundepraktijk Parkstad B.V. De verpleegkundig specialist en de specialist ouderengeneeskunde zijn 24/7 oproepbaar en kunnen snel ter plaatse zijn. Op die manier kunnen we onze bewoners en thuiszorgcliënten een specialistische behandeling aanbieden, zonder dat ze daar een indicatie voor nodig hebben.

Slim omgaan met schaarse zorg

CZ zorgkantoor en het ministerie van VWS juichen deze samenwerking toe omdat op deze manier slim wordt omgegaan met de inzet van schaarse zorg. Het aantal specialisten ouderengeneeskunde in Nederland is namelijk zeer beperkt. Ook de huisartsen zijn blij met dit initiatief omdat ze de complexe en tijdrovende zorg voor hun oudere patiënten tijdelijk kunnen overdragen aan een gespecialiseerde behandeldienst, of kunnen consulteren. Op 1 januari sluit er nog een kleinschalige woonzorginstelling uit Zuid-Limburg aan bij deze samenwerking. Voor kleine zorgorganisaties is dit namelijk de perfecte manier om te voldoen aan de strenge overheidseisen uit het Kwaliteitskader Zorg, zonder dat de kosten enorm oplopen. 

Stepped care model

Om zo slim mogelijk om te gaan met schaarse specialistische zorg, maken we gebruik van het ‘stepped care model’. Daarmee wordt bedoeld een behandeling of zorgvraag niet intensiever dan nodig inzetten, complexe interventies komen pas in beeld wanneer eenvoudiger interventies onvoldoende resultaat hebben (opschalen) en andersom (afschalen).

De verpleegkundige en Specialist Ouderengeneeskunde van de behandeldienst dragen zoveel mogelijk kennis over aan onze eigen medewerkers. Ze denken mee over behandelplannen, geven trainingen en voeren intervisiegesprekken. Zo wordt de volledige zorgverlening naar een hoger niveau getild en kunnen onze medewerkers meer problemen zelf oplossen, ook in de nacht en in het weekend. Het aantal dure oproepen buiten kantooruren blijft zo tot een minimum beperkt.

Meekijken op afstand

Is het toch nodig om specialistische hulp in te schakelen, dan wordt in eerste instantie alleen de verpleegkundige achterwacht opgeroepen. Deze is gezamenlijk georganiseerd over de vier zorgorganisaties. Met behulp van een digitale tool kan zij de triage doen of een verpleegkundige handeling uitvoeren. Heeft ze het advies van de specialist ouderengeneeskunde nodig, dan kan hij via videobellen of de smartglass met haar meekijken. Alleen als het echt nodig is, komt de specialist ouderengeneeskunde zelf langs. Zo blijven de kosten beperkt. Zowel de specialist als de verpleegkundige handelen volledig volgens onze eigen visie. Voor onze bewoners en thuiszorgcliënten voelt het dus alsof ze onderdeel uitmaken van onze organisatie.

We zijn blij dat we op deze manier de zorg voor onze bewoners en thuiszorgcliënten nog verder kunnen verbeteren. Op die manier kunnen ze ook met complexe gezondheidsproblemen gewoon thuis of bij ons blijven wonen.

Neem contact op