Residentie Vroenhof

Waarschijnlijk bent u op deze pagina terecht gekomen naar aanleiding van de communicatie omtrent het voormalige verzorgingshuis Vroenhof. Normaliter had de eigenaar samen met ons een informatiebijeenkomst georganiseerd. In de huidige tijd is dat helaas niet mogelijk. Omdat wij als Nobama Care uiteindelijk de zorg gaan verlenen, wordt de relevantie informatie via onze website gedeeld. Graag praten wij u langs deze weg bij.

Na een aantal jaren van leegstand wordt er hard gewerkt aan een nieuwe invulling voor het vastgoed gelegen aan de Putweg 1. Op dit moment heeft de eigenaar een omgevingsvergunning ingediend om de locatie grondig te renoveren. Indien de vergunning wordt verleend, zal Residentie Vroenhof in de tweede helft van 2021 in gebruik worden genomen.

Uiteindelijk doel is dat er na de renovatie sprake is van een woon-zorgcomplex dat weer helemaal aansluit bij de wensen en eisen van deze tijd. De mix zal bestaan uit zorgsuites voor bewoners met een geheugenstoornis. Verder zullen er zorgwoningen gerealiseerd worden voor ouderen waarbij er sprake moet zijn van een zorgindicatie. Van wonen zonder zorg is geen sprake.

In onderstaande opname zal een toelichting worden gegeven door de betrokken partijen. Verder ziet u hieronder een reportage waarin Nobama Care centraal staat.

Wij begrijpen dat er naar aanleiding van deze informatie vragen en / of opmerkingen kunnen zijn. Deze kunt u tot 21 augustus a.s. richten aan vroenhof@jupieter.nl. Dit wordt zeer op prijs gesteld. Deze zullen zij verzamelen en beantwoorden al dan niet in samenspraak met de gemeente. Waar mogelijk worden aandachtspunten en opmerkingen meegenomen in de planvorming.

Indien de gemeente zich kan vinden in de voorgenomen plannen en aan alle voorwaarden en wettelijke eisen is voldaan, zal de omgevingsvergunning worden verleend. Na bekendmaking op de gemeentelijke website, wordt de omgevingsvergunning vervolgens gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode heeft u de mogelijkheid om eventueel bezwaar in te dienen.

Bent u geïnteresseerd in de verdere ontwikkelingen omtrent Residentie Vroenhof? Blijf dan deze pagina volgen voor verdere updates.
Neem contact op