1

Wat zijn de kosten van wonen bij Nobama Care?

De maandelijkse vergoeding voor het wonen bij Nobama Care bestaat uit woon- en servicekosten. De maandelijkse vergoeding is afhankelijk van de grootte van de kamer.

In de woon- en servicekosten zijn inbegrepen:
 • Kale huur
 • Energie
 • Brandmeldinstallatie
 • Zorgdomotica
 • Schoonmaakkosten
 • Verzekeringen
 • Onderhoud gemeenschappelijke ruimtes
 • Televisie/internet
 • Afvalverwijdering
 • Administratie en beheer
 • Inrichting woonkamer, keuken en gangen

Daarnaast betaalt u uw eigen bijdrage aan het CAK. U kunt uw eigen bijdrage berekenen via https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Voor meer informatie over de kosten kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons via +31 (0)43 204 1251 of stuur een mail naar info@nobamacare.nl

2

Hoe kom ik in aanmerking voor een woning?

Afhankelijk van de soort woning hebben wij verschillende criteria.

Wilt u in aanmerking komen voor een zorgkamer bij Nobama Care, dan moet u beschikken over een CIZ-indicatie vanuit de Wlz. Binnen deze indicatie leveren wij zorg op basis van Zorg in Natura aan bewoners met een Zorg Zwaarte Pakket 5 (ZZP5).

Onze aanleun-appartementen zijn geschikt voor ouderen die in staat zijn om zelfstandig te wonen met een thuiszorg indicatie. Ook ouderen met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen eventueel in aanmerking komen voor onze aanleun-appartementen.

3

Hoe zit de wetgeving van de zorg in elkaar?

Mensen kunnen makkelijk de weg kwijtraken in alle zorgwetten. Daarom hebben wij het hieronder kort voor u uitgelegd. Indien u nog steeds problemen hebt met de indicatie kunt u contact met ons opnemen en dan helpen wij u graag verder. Heeft u nog geen indicatie vanuit de Wlz maar denkt u dat u wel in aanmerking hiervoor komt. Doe dan snel de check via https://www.ciz.nl/webcheck-wlz

Zorg kan geleverd worden vanuit 3 zorgwetten

 1. Wet langdurige zorg (Wlz) → financiering door zorgkantoor
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) → financiering door gemeente
 3. Zorgverzekeringswet (Zvw) → financiering door zorgverzekeraar

Nobama Care biedt zorgkamers aan voor mensen met een zorgindicatie ZZP5 vanuit de Wlz. Appartementen zijn beschikbaar voor mensen met minstens een zorgindicatie vanuit de Zvw, dit betekent dat ook mensen met een zorgindicatie vanuit de Wlz in aanmerking komen voor een appartement.

U komt in aanmerking voor zorg vanuit Wlz indien u vanwege een aandoening of ziekte nood hebt op 24 uurszorg in de nabijheid of permanent toezicht.

De wet langdurige zorg (Wlz) kent vier leveringsvormen
 1. Persoonsgebonden budget (pgb)
 2. Zorg in Natura – opname in een instelling
 3. Zorg in Natura – Volledig Pakket Thuis (VPT)
 4. Zorg in Natura – Modulair Pakket Thuis (MPT)
 • PGB (persoonsgebonden budget) Met een PGB krijgt u aan de hand van u indicatie een bepaalde hoeveelheid geld toegewezen, waarmee u zelf de benodigde zorg inkoopt.
 • ZIN (zorg in natura) Kiest voor zorg in natura, dan krijgt u de geïndiceerde zorg van een van de gecontracteerde zorginstelling (gecontracteerd door het zorgkantoor). De zorginstelling verleent de zorg en regelt de administratie rondom de zorgverlening
 • VPT (volledig pakket thuis) Indien u een indicatie heeft voor zorg met verblijf (zorgprofiel ZP), maar niet binnen een instelling wilt wonen, kunt u ervoor kiezen de indicatie in te zetten in de thuissituatie of naar een kleinschalige setting van een zorginstelling gaan. Dit kan door middel van een ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT). Het voornaamste verschil met een reguliere opname is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw huis-vestigingskosten.
 • MPT (modulair pakket thuis) Indien u een indicatie hebt voor 24-uurszorg met verblijf , maar u woont toch thuis, dan kunt u ervoor kiezen niet alle geïndiceerde zorg af te nemen, maar gedeeltes daarvan (modules) als zorg in natura thuis. Dit is MPT. U kiest welke onderdelen van het zorgpakket u wilt ontvangen. U kunt ook bepaalde zorg NIET kiezen. De zorg kan bestaan uit de volgende onderdelen: verpleeging, persoonlijke verzorging, begeleiding, Wlz-behandeling, vervoer/begeleiding naar behandeling, logeeropvang om mantelzorgers te ontlasten, schoonmaken van de woonruimte.