Eigen behandelteam van Nobama Care

Zorgorganisatie Nobama Care heeft sinds maart jl. hun team uitgebreid met een eigen medische dienst. Specialist ouderengeneeskunde Joyce Schaekens en Verpleegkundig Specialist Gwen Scholte, zullen samen met de rest van de collega’s een essentiële rol vervullen in het bieden van hoogwaardige zorg aan de bewoners van de zorgresidenties. De medische dienst zal nauw gaan samenwerken met huisartsen in de regio.

Verpleegkundig specialist Nobama Care

Specialist Ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die gespecialiseerd is in de medische zorg voor ouderen en richt zich met name op het verbeteren danwel behouden van de kwaliteit van leven van ouderen en chronisch zieken. Dit kan bestaan uit het uitvoeren van medische onderzoeken, diagnosestelling tot het adviseren over een specifieke behandeling. Zij kunnen werkzaam zijn in het verpleeghuis, hospice maar ook in de eerstelijnszorg, zoals bij Nobama Care.

 

Steeds meer mensen met een complexe zorgbehoefte wonen namelijk thuis. De huisarts is in de eerste lijn het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de algemene medische zorg voor kwetsbare ouderen. Wanneer de problematiek van de bewoner complexer wordt, kan een huisarts ervoor kiezen om de expertise van de specialist ouderengeneeskunde in te schakelen. De specialist ouderengeneeskunde kan dan betrokken worden op consult basis maar kan, in sommige gevallen, ook optreden als hoofdbehandelaar van de bewoner bij deze specifieke complexe problematiek. Dit gaat altijd in overleg en samenwerking met de huisarts.

 

Kwaliteit voorop

Joyce Schaekens, specialist ouderengeneeskunde bij Nobama Care is ervan overtuigd dat de toekomst van de ouderenzorg ligt in de zorg voor ouderen die thuis wonen en dat zij vanuit haar functie daar de meeste kwaliteit van leven kunnen bieden. ‘’We staan met zijn allen voor een enorme uitdaging om het groeiende aantal ouderen de optimale kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden. De samenwerking hierin opzoeken met huisartsen, maar ook met collega’s over de grenzen van zorgorganisaties heen, en daarmee elkaar over en weer in diens kracht zetten vormt voor mij een grote uitdaging waar ik veel energie uit haal.’’ De mooiste beloning volgens Joyce is namelijk dat de bewoner een zo optimale kwaliteit van leven ervaart in zijn/haar eigen vertrouwde leefomgeving.

 

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist is oorspronkelijk HBO-opgeleide BIG-geregistreerde verpleegkundige die tevens een tweejarige, en in sommige gevallen driejarige, NVAO-geaccrediteerde masterstudie, de Master Advanced Nursing Practice heeft voltooid. Als generalistische én specialistische zorgverleners werken ze in de gehele gezondheidszorg, maar hebben hun eigen aandachtsgebieden en expertisegebieden en kunnen daarbinnen zowel preventieve als spoedeisende behandelingen verlenen. Verpleegkundig specialisten gaan een zelfstandige behandelrelatie aan met patiënten en werken zowel individueel als in multidisciplinair verband. Zij verbinden medische behandeling met een verpleegkundige behandeling bij zorg voor de ziekte en de zieke, vanuit een breed, holistisch perspectief. (V&VN VS, Beroepsprofiel)


Verpleegkundig Specialist van Nobama Care, Gwen Scholte, geeft aan dat de combinatie van het werken in zowel het verpleegkundige als het medische domein haar werk zo uitdagend en interessant maakt.


Samenwerkingen

Binnen Nobama Care werken de specialist ouderengeneeskunde en de Verpleegkundig Specialist samen om een uitgebreide zorgervaring te bieden aan de bewoners op leeftijd. Ze werken nauw samen met andere zorgprofessionals van Nobama Care zelf of waar nodig uit de omgeving, zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten en psychologen, om te zorgen voor een holistische benadering van de zorg. Samen streven ze ernaar om de gezondheid en het welzijn van ouderen te bevorderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 

Met deze toevoegingen aan het team versterkt Nobama Care haar vermogen om hoogwaardige zorg te bieden aan oudere patiënten in Limburg, met specifieke aandacht voor hun unieke behoeften en uitdagingen. De volgende stap is om met een aantal behandeldiensten van collega-organisaties de mogelijkheden te verkennen, of en zo ja op welke manier, de Specialist Ouderen Geneeskunde als nutsvoorziening in de regio Zuid-Limburg kan worden vormgegeven.

Hoogstpersoonlijke zorg

Bij Nobama Care komt u thuis. Leer ons kennen.